Analiza matematyczna

Termin: środa, godz. 10:00 (A2-12)


Konsultacje: poniedziałek, godz. 9:00-10:00; wtorek, godz. 12:00-13:00


Zasady zaliczenia

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności większa lub równa 4 skutkuje ich bezdyskusyjnym niezaliczeniem.
 • Odbędą się dwa kolokwia, każde warte 25 punktów. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach można uzyskać dodatkowe 20 punktów. Skala ocen jest następująca:
  • 20 ≤ x < 26 - “dst”,
  • 26 ≤ x < 32 - “dst+”,
  • 32 ≤ x < 38 - “db”,
  • 38 ≤ x < 44 - “db+”,
  • 44 ≤ x - “bdb”.
 • Pod koniec semestru odbędzie się kolokwium poprawkowe przewidziane dla osób, które uczestniczyły w zajęciach, ale nie zaliczyły ich w normalnym trybie.

Materiały

Wszystkie materiały zostały opracowane przez dra A. Przestackiego.

Wyniki kolokwium #2 i oceny końcowe


Literatura

 • W. Krysicki, L. Włodarski, “Analiza matematyczna w zadaniach. Część 1”, PWN, 1999.
 • J. Banaś, S. Wędrychowicz, “Zbiór zadań z analizy matematycznej”, Wydawnictwa Naukowotechniczne, 1997.