Wstęp do matematyki

Termin: poniedziałek, godz. 11:45 (A2-11); środa, godz. 13:45 (A2-12)


Konsultacje: poniedziałek, godz. 9:00-10:00; wtorek, godz. 12:00-13:00


Program zajęć

 1. Podstawowe pojęcia matematyki
  • Definicje aksjomatyczne
  • Spójniki zdaniowe, wzmianka o kwantyfikatorach
  • Twierdzenie, implikacja, założenia, teza, implikacja odwrotna, równoważność
  • Warunek konieczny, warunek dostateczny
  • Zasada indukcji matematycznej
 2. Zbiory i operacje na zbiorach
  • Pojęcie zbioru, zbioru pustego, elementu, należenia, inkluzji
  • Podzbiory prostej rzeczywistej, przedziały
  • Suma, przekrój, różnica zbiorów
 3. Funkcje
  • Pojęcie funkcji, argumenty, wartości, dziedzina, przeciwdziedzina, zbiór wartości
  • Funkcje monotoniczne, parzyste, nieparzyste, okresowe
  • Iniekcje, suriekcje, bijekcje
  • Przegląd podstawowych funkcji elementarnych, ich wykresów i własności
 4. Elementy geometrii syntetycznej
  • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego
  • Twierdzenia sinusów i kosinusów
  • Wzmianka o twierdzeniu Talesa i podobieństwie trójkątów
 5. Elementy geometrii analitycznej
  • Równanie prostej: postać kierunkowa i ogólna, warunek równoległości i prostopadłości prostych
  • Odległość dwóch punktów i punktu od prostej
  • Równanie okręgu
  • Podstawy rachunku wektorów
 6. Wstęp do analizy matematycznej
  • Definicja i podstawowe własności wartości bezwzględnej
  • Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną
  • Kresy zbiorów liczbowych
  • Pojęcie przestrzeni metrycznej, proste przykłady
  • Odległość supremum w rodzinach funkcji liczbowych, wzmianka o innych metrykach w przestrzeniach funkcji
 7. Liczby zespolone
  • Postać algebraiczna i trygonometryczna
  • Proste równania zespolone
  • Wzory de Moivre'a
  • Pierwiastki z jedynki

Zasady zaliczenia

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności większa lub równa 6 skutkuje ich bezdyskusyjnym niezaliczeniem.
 • Odbędą się dwa kolokwia. Aby zaliczyć zajęcia, należy uzyskać minimum 50% z liczby wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Zastrzegam sobie prawo do zmiany oceny o pół stopnia ze względu na aktywność.
 • Pod koniec semestru odbędzie się kolokwium poprawkowe przewidziane dla osób, które uczestniczyły w zajęciach, ale nie zaliczyły ich w normalnym trybie.

Materiały


W latach ubiegłych zajęcia były realizowane w oparciu o materiały dostępne na platformie OLAT (Zasoby edukacyjne/I stopień, INFORMATYKA, zajęcia obowiązkowe/Repetytorium z matematyki elementarnej/Materiały). Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Wyniki kolokwium #1

Wyniki kolokwium #2 i oceny końcowe


Literatura uzupełniająca

 • E. Lehman, F. T. Leighton, A. R. Meyer, “Mathematics for Computer Science”, Samurai Media Limited, 2017